everytime

U hebt de volledige vrijheid met het Everytime tarief.*

U komt zonnen wanneer u maar wilt.

everytime

TWIN tarief

Verdere tariefmogelijkheden

Veel verwenmomenten – veel sparen!

Kies uw persoonlijk goed-gevoel pakket aan een maandelijkse super spaarprijs!

*Prijs geldig bij maandelijkse vooruitbetaling. Alle prijzen worden vermeerderd met €12,80 jaarlijkse lidmaatschapkosten. De opzegtermijnen bij de overeenkomsten van 12 en 24 maanden bedragen 3 maanden vóór einde overeenkomstdatum. Zonder opzeg worden de overeenkomsten stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur waarna een opzegtermijn van 2 maanden geldt.

*De openingsuren kunnen verschillend zijn afhankelijk van het filiaal. Prijzen BTW inbegrepen en geldig afgezien van eventuele drukfouten in de folder of fouten op de website/facebook/Instagram. © 2020 sunpower bvba